Thi công sân banh cỏ nhân tạo Công ty TNHH MTV Văn hóa Thắng Lợi – Quảng Trị

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 2109
  • Số lượng sân: 3
  • Chất lượng: DVN 32D130

Tên dự án: Dự án sân bóng Công ty TNHH MTV Văn hóa Thắng Lợi
Chủ sân: Công ty TNHH MTV Văn hóa Thắng Lợi
Địa chỉ: TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
Diện tích: 2109 m2
Loại cỏ: DVN 32D130
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Công ty TNHH MTV Văn hóa Thắng Lợi – Hoàn thiện năm 2015.

[caia-ss]