Thi công sân banh cỏ nhân tạo Công ty TNHH Cây xanh Đô thị Quảng Nam

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 836
  • Số lượng sân: 1
  • Chất lượng: DVN 32D88

Tên dự án: Dự án sân bóng Công ty TNHH Cây xanh Đô thị Quảng Nam
Chủ sân: Công ty TNHH Cây xanh Đô thị Quảng Nam
Địa chỉ: Trường THPT Tiểu La, Thăng Bình, Quảng Nam
Diện tích:  836 m2
Loại cỏ: DVN 32D88
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo  Công ty TNHH Cây xanh Đô thị Quảng Nam – Hoàn thiện năm 2015

[caia-ss]