Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Công ty CP Cầu Thịnh Phát – Đà Nẵng

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 1590
  • Số lượng sân: 2 sân
  • Chất lượng: DVN 16S88160250

Tên dự án: Dự án sân bóng Công ty CP Cầu Thịnh Phát
Chủ sân: Công ty CP Cầu Thịnh Phát
Địa chỉ: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Diện tích: 1590 m2
Loại cỏ: DVN 16S88160250
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Công ty CP Cầu Thịnh Phát – Hoàn thiện năm 2016

[caia-ss]