Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Trường THCS Cầu Giấy – Hà Nội

  • Hình thức: Sân bóng đá
  • Tổng diện tích: 378m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: Chất lượng tốt
  • Tên dự án: Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội
  • Loại cỏ: Cỏ DVN 12D18-50214-12
  • Diện tích: 378m2
  • Thời gian: Tháng 10/2018

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Trường THCS Cầu Giấy – Hà Nội

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Trường THCS Cầu Giấy - Hà Nội 1

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Trường THCS Cầu Giấy - Hà Nội 2

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Trường THCS Cầu Giấy - Hà Nội 3

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Trường THCS Cầu Giấy - Hà Nội 4

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Trường THCS Cầu Giấy - Hà Nội 5

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Trường THCS Cầu Giấy - Hà Nội 6

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Trường THCS Cầu Giấy - Hà Nội 7