Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Trường THCS Cầu Giấy – Hà Nội

  • Hình thức: Sân bóng đá
  • Tổng diện tích: 378m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN 12D18
  • Tên dự án: Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội
  • Loại cỏ: Cỏ DVN 12D18-50214-12
  • Diện tích: 378m2
  • Thời gian: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo trường THCS Cầu Giấy – Hoàn thiện Tháng 10/2018

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Trường THCS Cầu Giấy – Hà Nội

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Trường THCS Cầu Giấy - Hà Nội 1

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Trường THCS Cầu Giấy - Hà Nội 2

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Trường THCS Cầu Giấy - Hà Nội 3

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Trường THCS Cầu Giấy - Hà Nội 4

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Trường THCS Cầu Giấy - Hà Nội 5

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Trường THCS Cầu Giấy - Hà Nội 6

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Trường THCS Cầu Giấy - Hà Nội 7

Mọi yêu cầu, quý khách có thể liên hệ tới Hotline – 0912.399.904 / Email: dvnmail@thegioiconhantao.com.vn / Hoặc để lại thông tin đăng ký tư vấn trên Hộp chat “Đăng Ký Tư Vấn” tại trang chủ của Website – thegioiconhantao.com.vn

Hãy Cho Chúng Tôi Biết Bạn Cần Gì !!

[caia-ss]