Bảo dưỡng tại Khu du lịch sinh thái Sông Hồng – Vĩnh Phúc

  • Hình thức: Bảo dưỡng sân bóng
  • Tổng diện tích: 4500m2
  • Số lượng sân: 3 sân 7
  • Chất lượng: -
  • Tên dự án: Bảo dưỡng sân cỏ nhân tạo tại Khu du lịch sinh thái Sông Hồng
  • Địa điểm: Vĩnh Phúc
  • Chủ sân: Anh Minh
  • Diện tích: 4500m2

Một số hình ảnh bảo dưỡng tại Khu du lịch sinh thái Sông Hồng, Tp Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

[caia-ss]