Dự án tại Thanh Hóa

bac-hai-tinh-gia-th-5

Dự án 2 sân bóng tại Bắc Hải – Tĩnh Gia – Thanh Hóa

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 2

Tổng diện tích: 3.200 m2

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết