Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội

  • Hình thức: -
  • Tổng diện tích: 906m2
  • Số lượng sân: 1
  • Chất lượng: Chất lượng tốt
  • Tên khách hàng:  Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng trường thi              
  • Địa chỉ: Lữ Đoàn 21, Đường Cầu Diễn
  • Mã cỏ: DVN 15S18-50413-8
  • Diện tích: 906m2

Nhằm đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt công tác đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, Lữ đoàn 21 – Bộ đội Biên phòng đang triển khai xây dựng sân bóng cỏ nhân tạo tại đơn vị.

Dự án sân bóng đá này hứa hẹn sẽ mang tới một sân chơi, một nơi rèn luyện sức khỏe, gắn kết tình đồng chí hiệu quả.

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội

du-an-san-bong-phuc-dien-bac-tu-liem-ha-noi-12

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội

du-an-san-bong-phuc-dien-bac-tu-liem-ha-noi-13

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội

du-an-san-bong-phuc-dien-bac-tu-liem-ha-noi-14

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội

du-an-san-bong-phuc-dien-bac-tu-liem-ha-noi-15

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội

du-an-san-bong-phuc-dien-bac-tu-liem-ha-noi

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội

du-an-san-bong-phuc-dien-bac-tu-liem-ha-noi-1

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội

du-an-san-bong-phuc-dien-bac-tu-liem-ha-noi-2

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội

du-an-san-bong-phuc-dien-bac-tu-liem-ha-noi-3

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội

du-an-san-bong-phuc-dien-bac-tu-liem-ha-noi-4

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội

du-an-san-bong-phuc-dien-bac-tu-liem-ha-noi-5

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội

du-an-san-bong-phuc-dien-bac-tu-liem-ha-noi-6

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội

du-an-san-bong-phuc-dien-bac-tu-liem-ha-noi-7

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội

du-an-san-bong-phuc-dien-bac-tu-liem-ha-noi-8

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội

du-an-san-bong-phuc-dien-bac-tu-liem-ha-noi-9

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội

du-an-san-bong-phuc-dien-bac-tu-liem-ha-noi-10

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội

du-an-san-bong-phuc-dien-bac-tu-liem-ha-noi-11

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội

du-an-san-co-nhan-tao-nu-doan-01

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội

du-an-san-co-nhan-tao-nu-doan-02

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội

du-an-san-co-nhan-tao-nu-doan-03

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội

du-an-san-co-nhan-tao-nu-doan-04

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội

du-an-san-co-nhan-tao-nu-doan-05

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội

du-an-san-co-nhan-tao-nu-doan-06

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội

du-an-san-co-nhan-tao-nu-doan-07

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội

du-an-san-co-nhan-tao-nu-doan-08

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội

du-an-san-co-nhan-tao-nu-doan-09

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội

du-an-san-co-nhan-tao-nu-doan-10

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội

du-an-san-co-nhan-tao-nu-doan-11

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội

du-an-san-co-nhan-tao-nu-doan-12

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội

du-an-san-co-nhan-tao-nu-doan-13

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội

du-an-san-co-nhan-tao-nu-doan-14

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Lữ đoàn 21, Từ Liêm, Hà Nội