Văn hóa – môi trường

Văn hóa và môi trường doanh nghiệp là gốc rễ của sự phát triển, tồn tại của doanh nghiệp. Tại DVN luôn xây dựng một nền văn hóa doanh nghiệp vững mạnh, một môi trường làm việc lý tưởng cho nhân viên.

Văn hóa - môi trường 1

 Văn phòng làm việc chi nhánh Hà Nội

VĂN HÓA CÔNG TY

DVN đã xây dựng một nền văn hóa riêng “Công ty như thể là nhà” nhằm hướng tới sự đoàn kết chặt chẽ giữa nhân viên để cùng đưa công ty về đích.

Đầu tư phát triển con người: DVN thiết lập quỹ đầu tư phát triển cho các cá nhân có đam mê, khát vọng và cùng chung lý tưởng. Hơn thế nữa, còn tạo quỹ hỗ trợ nhân viên khi có nhu cầu cấp thiết.

Đề cao sáng tạo: DVN luôn khuyến khích đổi mới, trao đổi thông tin, phát huy sáng tạo để tạo nên giá trị cho mỗi cá nhân hoàn thiện mục tiêu của công ty.

Coi trọng nhân tài: DVN luôn có những chính sách thu hút và giữ chân nhân tài, những cơ hội cơ công bằng cho tất cả nhân viên.

VĂN HÓA CÔNG TY 1

Không gian làm việc chi nhánh Hà Nội

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Dựa trên tinh thần chủ đạo – xem con người là tài sản quan trọng nhất tạo giá trị cốt lõi cho doanh nghiệp. Vì thế DVN đã xây dựng môi trường “Thay đổi để phát triển – Hợp tác để thành công”.

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC 1

Không gian làm việc chi nhánh Hà Nội

Cơ sở – vật chất: Công ty đầu tư cơ sở vật chất toàn diện, văn phòng rộng , không gian xanh thoáng mát, trang bị thiết bị đầy đủ cho mỗi nhân viên làm việc.

Chế độ phúc lợi: Chế độ bảo hiểm, phúc lợi, khen thưởng xứng đáng, nhân viên xuất sắc, các ngày nghỉ phép theo đúng quy định của Bộ Lao Động, và những chính sách riêng của DVN dành cho nhân viên.

Tổ chức hoạt động vui chơi, gắn kết: Mỗi năm DVN tổ chức 4 lần Teambuilding theo quý và 1 lần du lịch nghỉ mát gắn kết tinh thần của mọi người. Đặc biệt sinh nhật công ty, tổng kết cuối năm là dịp chú trọng để xây dựng văn hóa doanh nghiệp của công ty.

Thegioiconhantao.com.vn đơn vị cung cấp cỏ nhân tạo số 1 Việt Nam – Hotline: 0912.399.904