Trải nghiệm thi công và bảo dưỡng cỏ nhân tạo lần đầu tiên tại Việt Nam cùng DVN

[caia-ss]