Thi công sân banh cỏ nhân tạo Công Ty Mr Vinh – Tây Ninh

Tên dự án: Dự án sân bóng
Chủ sân: Công Ty Mr Vinh
Địa chỉ: Tây Ninh
Diện tích: 800m2
Loại cỏ: DVN16D
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Công Ty Mr Vinh – Hoàn thiện năm 2016

[caia-ss]