Teambuilding DVN chi nhánh Hồ Chí Minh quý 1/2017 – “Đồng Lòng – Quyết Thắng”

Tiếp nối chương trình Teambuilding của toàn công ty, DVN Hồ Chí Minh đang làm dậy lên sức nóng trong chuỗi hoạt động Quý 1/2017 của DVN Việt Nam.

The Bamboo Tre Việt là điểm hẹn mà chi nhánh HCM dừng chân để “quẩy” hết mình cùng với nắng gió Sài thành.

DVN – nơi mọi tiềm năng được ươm mầm, nơi mọi nhiệt huyết được giải phóng

Một số hình ảnh Teambuilding DVN chi nhánh Hồ Chí Minh Qúy I – 2017

Một số hình ảnh Teambuilding DVN chi nhánh Hồ Chí Minh Qúy I - 2017 1

Hình ảnh Teambuilding DVN chi nhánh Hồ Chí Minh Qúy I – 2017

Một số hình ảnh Teambuilding DVN chi nhánh Hồ Chí Minh Qúy I - 2017 2

Hình ảnh Teambuilding DVN chi nhánh Hồ Chí Minh Qúy I – 2017

Một số hình ảnh Teambuilding DVN chi nhánh Hồ Chí Minh Qúy I - 2017 3

Hình ảnh Teambuilding DVN chi nhánh Hồ Chí Minh Qúy I – 2017

Một số hình ảnh Teambuilding DVN chi nhánh Hồ Chí Minh Qúy I - 2017 4

Hình ảnh Teambuilding DVN chi nhánh Hồ Chí Minh Qúy I – 2017

Một số hình ảnh Teambuilding DVN chi nhánh Hồ Chí Minh Qúy I - 2017 5

Hình ảnh Teambuilding DVN chi nhánh Hồ Chí Minh Qúy I – 2017

Một số hình ảnh Teambuilding DVN chi nhánh Hồ Chí Minh Qúy I - 2017 6

Hình ảnh Teambuilding DVN chi nhánh Hồ Chí Minh Qúy I – 2017

Một số hình ảnh Teambuilding DVN chi nhánh Hồ Chí Minh Qúy I - 2017 7

Hình ảnh Teambuilding DVN chi nhánh Hồ Chí Minh Qúy I – 2017

Thegioiconhantao.com.vn đơn vị cung cấp cỏ nhân tạo số 1 Việt Nam – Hotline: 0912.399.904

[caia-ss]