Tuyển dụng thực tập sinh

Tuyển thực tập sinh Hành chính nhân sự làm việc tại Tố Hữu – Hà Nội

hoat-dong-dvn1

*** Giới thiệu công ty Tập thể nhân viên công ty TNHH DVN Việt Nam Công ty TNHH DVN Việt Nam là nhà cung cấp cỏ nhân tạo tiêu chuẩn FIFA hàng đầu Việt Nam, cũng là đơn vị thi công sân cỏ nhân tạo … [Read more...]

Tuyển thực tập sinh Hành chính – Nhân sự tại Hà Nội

hoat-dong-dvn1

*** Giới thiệu công ty Tập thể nhân viên công ty TNHH DVN Việt Nam Công ty TNHH DVN Việt Nam là nhà cung cấp cỏ nhân tạo tiêu chuẩn FIFA hàng đầu Việt Nam, cũng là đơn vị thi công sân cỏ nhân tạo … [Read more...]