Phong trào thể dục - thể thao từ dòng họ

Phát huy tinh thần thể dục – thể thao từ các Dòng Họ

hoi-dong-tre-tuoi-trinh-toc-viet-nam-v2

Là một trong những hoạt động mang tính gắn kết cộng đồng cao, giúp nâng cao thể lực và phát huy tinh thần dân tộc của con người Việt Nam. Rất nhiều hoạt động thể dục thể thao từ các dòng họ đã được tổ … [Read more...]