Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Cuộc thi góc DVN

Tập hợp ảnh cuộc thi Góc DVN toàn công ty DVN

dn_goc-dvn

Bài dự thi Chi nhánh Đà Nẵng, Công ty TNHH DVN Việt Nam Chủ đề:  -- "Góc DVN" - Trang trí góc làm việc bằng Cỏ nhân Tạo -- Bài dự thi mã số: BDT - 06 Nguồn: Chi nhánh Đà Nẵng, Công ty … [Read more...]

Cuộc thi Góc DVN – Phòng Kinh doanh Sân Vườn, CN Hà Nội

san-vuon-cnhn-1

Chủ đề: -- "Góc DVN" - Trang trí góc làm việc bằng Cỏ nhân Tạo -- Bài dự thi mã số: BDT - 07 Nguồn: Phòng Kinh doanh sân vườn - Chi nhánh Hà Nội, Công ty TNHH DVN Việt Nam Hưởng ứng 9 … [Read more...]

Cuộc thi Góc DVN – Phòng Hành chính Nhân sự, CN Hà Nội

phong-hanh-chinh-nhan-su1

Chủ đề: -- "Góc DVN" - Trang trí góc làm việc bằng Cỏ nhân Tạo -- Bài dự thi mã số: BDT - 09 Nguồn: Phòng Hành chính nhân sự - CNHN, Công ty TNHH DVN Việt Nam DVN – 9 năm một chặng đường … [Read more...]

Cuộc thi Góc DVN – Phòng Marketing, DVN Việt Nam

anh-marketing-1

Bài dự thi mã số: BDT - 10 Nguồn: Phòng Marketing, Công ty TNHH DVN Việt Nam Vậy là DVN đã bước sang “mùa khoai sọ” thứ 9, chúng tôi – những thành viên “lầy lội” của phòng Ma (marketing) quyết … [Read more...]