Chương trình DVN và cộng đồng

THƯ CẢM ƠN (Chương trình DVN và Cộng Đồng – Chủ đề: Nâng bước chân em tới trường)

dvn-hoat-dong-cung-cong-dong-v1

 Kính gửi: Các cán bộ nhân viên DVN Việt Nam, các nhà hảo tâm gần xa đã tham gia ủng hộ cho chương trình  “Nâng bước chân em tới trường”. Chương trình “Nâng bước chân em tới trường" đã diễn ra vào … [Read more...]