Chi nhánh Hà Nội

DVN chi nhánh Hà Nội tổng kết cuối năm –  Viết tiếp câu chuyện “Tiếp lửa khởi nghiệp”

hinh-anh-tong-ket-nam-2018-ha-noi-v4

Tiếp nối thành công lễ tổng kết cuối năm của  công ty TNHH DVN Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng và chi nhánh Hồ Chí Minh, ngày 10/2/2018, chi nhánh Hà Nội đã tổ chức lễ tổng kết tại Trung tâm văn hóa ẩm … [Read more...]