Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Sản phẩm trang trí

cành điểm nhỏ

Mã sp: DVN Cụm Điểm Nhỏ

Chất lượng: Chưa đánh giá

Giá: Liên hệ

Đặt hàng nhé
cành điểm to

Mã sp: DVN Cụm Điểm To

Chất lượng: Chưa đánh giá

Giá: Liên hệ

Đặt hàng nhé
hồng cây4

Mã sp: DVN Hoa Hồng Cây

Chất lượng: Chưa đánh giá

Giá: 135.000đ/cây

Đặt hàng nhé
dây leo 1

Mã sp: DVN Thân Leo Nhỏ

Chất lượng: Chưa đánh giá

Giá: 65.000đ/chiếc

Đặt hàng nhé
thân cổ tròn

Mã sp: DVN Thân Cổ Tròn

Chất lượng: Chưa đánh giá

Giá: 109.000đ/chiếc

Đặt hàng nhé
hồng leo 2

Mã sp: DVN Hoa Hồng Leo Bông Đại

Chất lượng: Chưa đánh giá

Giá: Liên hệ

Đặt hàng nhé
hoa hồng leo nhỏ2

Mã sp: DVN Hoa Hồng Leo Bông Nhỡ

Chất lượng: Chưa đánh giá

Giá: Liên hệ

Đặt hàng nhé
dây nho1

Mã sp: DVN Dây Nho

Chất lượng: Chưa đánh giá

Giá: Liên hệ

Đặt hàng nhé
1

Mã sp: DVN Cúc Tần Rủ

Chất lượng: Chưa đánh giá

Giá: Liên hệ

Đặt hàng nhé
lá kim tứ

Mã sp: DVN Lá Kim Tứ

Chất lượng: Chưa đánh giá

Giá: Liên hệ

Đặt hàng nhé
lá ngân hạnh4

Mã sp: DVN Lá Ngân Hạnh (Lá Vàng)

Chất lượng: Chưa đánh giá

Giá: Liên hệ

Đặt hàng nhé
Trang trí cây xanh ấn tượng trong nhà

Mã sp: DVN Lá Si Xanh

Chất lượng: Chưa đánh giá

Giá: Liên hệ

Đặt hàng nhé
lá phong to 1

Mã sp: DVN Lá Phong To

Chất lượng: Chưa đánh giá

Giá: Liên hệ

Đặt hàng nhé
cây phong đỏ

Mã sp: DVN Lá Phong Nhỏ

Chất lượng: Chưa đánh giá

Giá: Liên hệ

Đặt hàng nhé
hoa tử đằng12

Mã sp: DVN Hoa Tử Đằng

Chất lượng: Chưa đánh giá

Giá: Liên hệ

Đặt hàng nhé