DVN triển khai hoạt động đào tạo đầu năm 2018

Là một doanh nghiệp “Lấy nhân sự làm nòng cốt”, DVN luôn chú trọng vào chính sách phát triển nhân sự. Bên cạnh chế độ lương thưởng, team buiding, du lịch nghỉ mát hàng năm…đội ngũ nhân viên của DVN còn được tham gia các buổi đào tạo để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Đây là một hoạt động được tổ chức  thường niên và là một trong những nét đặc trưng trong văn hóa doanh nghiệp của DVN Việt Nam.

Năm nay, hoạt động đào tạo tại DVN được tổ chức  với mục đích: phổ biến những thay đổi trong chính sách bán hàng; cập nhật thông tin về bộ sản mới của năm 2018; triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm mới; triển khai tầm nhìn sứ mệnh giai đoạn 2018-2020 đồng thời truyền thông về tinh thần “Tiếp lửa khởi nghiệp” gia tăng thu nhập và nâng cao đời sống của cán bộ nhân viên DVN Việt Nam.

Buổi đào tạo được tổ chức riêng tại các chi nhánh Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh với sự tham dự của ban lãnh đạo công ty và toàn thể nhân viên của từng chi nhánh. Chủ trì hoạt động đào tạo là Trưởng phòng hành chính nhân sự DVN – Ông Vũ Văn Huấn.

Một số hình ảnh về hoạt động đào tạo năm 2018 của DVN

Một số hình ảnh về hoạt động đào tạo năm 2018 của DVN 1

Hoạt động đào tạo tại Hồ Chí Minh được tổ chức ngày 10/1/2018

Một số hình ảnh về hoạt động đào tạo năm 2018 của DVN 2

Phổ biến về sản phẩm mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tại công tác đào tạo đầu năm 2018

Một số hình ảnh về hoạt động đào tạo năm 2018 của DVN 3

Chương trình đào tạo tại chi nhánh Đà Nẵng diễn ra trong ngày 15/1/2018

Thegioiconhantao.com.vn đơn vị cung cấp cỏ nhân tạo số 1 Việt Nam – Hotline: 0912.399.904

Bạn có thể quan tâm:

[caia-ss]