Dự án tại Tuyên Quang

du_an_san_bong_tai_chiem_hoa_tuyen_quang1

Dự án sân bóng tại Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1276 m2

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết