Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Dự án tại Thái Nguyên

san-bong-co-nhan-tao-tai-vo-nhai-thai-nguyen-8

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Tràng Xá – Thái Nguyên

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1,144 m2

Loại cỏ: DVN T1S19

Chi tiết
san-co-nhan-tao-tai-dong-hy-thai-nguyen-2

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Đồng Hỷ – Thái Nguyên

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1500m2

Loại cỏ: DVN 12D18

Chi tiết
du-an-san-bong-diem-thuy-thai-nguyen-6

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Công Ty TNHH PRIME CONSTRUCTION – Thái Nguyên

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 1234m2

Loại cỏ: DVN 15S18

Chi tiết
8-2018-san-mr-duc-linh-son-dong-hy-thai-nguyen-6

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Linh Sơn – Thái Nguyên

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1363m2

Loại cỏ: DVN 15KC218

Chi tiết
du-an-san-vo-nhai-11

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Võ Nhai – Thái Nguyên

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1500m2

Loại cỏ: DVN 15DD

Chi tiết
32464e8dbf24517a0835

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Thái Hưng – Thái Nguyên

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 3 sân

Tổng diện tích: 4500m2

Loại cỏ: DVN T2

Chi tiết
lon-nhat-thai-nguyen

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Thái Nguyên

Hình thức: Sân 11 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 4.000 m2

Loại cỏ: DVN 33

Chi tiết