Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Dự án tại Tây Ninh

cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Hùng Dũng – Tây Ninh

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 798m2

Loại cỏ: DVN15KC2

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Mr Đồng – Tây Ninh

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 3 sân

Tổng diện tích: 2400m2

Loại cỏ: DVN T1D

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Nhà máy Xi Măng – Tây Ninh

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 3 sân

Tổng diện tích: 2440m2

Loại cỏ: DVN16D

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Tây Ninh

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 924

Loại cỏ: 32D130

Chi tiết

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Duy Khánh – Tây Ninh

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 924

Loại cỏ: DVN32D88

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Lê Trực – Tây Ninh

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 744

Loại cỏ: Chưa đánh giá

Chi tiết
san-mai-anh-tay-ninh-1

Dự án sân bóng tại Mai Anh – Tây Ninh

Hình thức: Sân bóng

Số lượng sân: 3 sân

Tổng diện tích: 2400m2

Loại cỏ: DVN T1D

Chi tiết
du-an-san-bong-tai-duong-minh-chau-1

Dự án sân bóng tại Dương Minh Châu, tp Tây Ninh

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 40 x 60m

Loại cỏ: DVN T1D

Chi tiết