Dự án tại Sơn La

u-an-san-co-nhan-tao-xa-chieng-ngan-son-la-10

Dự án sân cỏ nhân tạo Xã Chiềng Ngần – Thành phố Sơn La

Hình thức: Sân bóng đá

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1,239.42m2

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết