Dự án tại Quảng Nam

4

Dự án sân bóng trường THPT chuyên Lê Thánh Tông

Hình thức: Sân 7

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 2400m2

Loại cỏ: DVN 14KC19

Chi tiết
z2281929092788_7b3414955c860cd80f24e917f810249b

Dự án sân bóng trường THPT Hồ Nghinh

Hình thức: Sân 7

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 1500m2

Loại cỏ: DVN 12D18

Chi tiết
92d0c5d17d9e9cc0c58f

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Duy Xuyên- Quảng Nam

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 722m2

Loại cỏ: DVN 15KC218

Chi tiết
6-2018-truong-th-nguyen-trai-tt-ha-lam-thang-binh-quang-nam-12d-1

Dự án sân bóng Thể dục thể thao – Trường tiểu học Nguyễn Trãi, Thăng Bình, Quảng Nam

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 800m2

Loại cỏ: DVN 12D

Chi tiết
du-an-san-co-nhan-tao-hung-vuomg-v1

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại trường THPT Hùng Vương, Quảng Nam

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1000 m2

Loại cỏ: DVN 15S

Chi tiết
dai-hoc-quang-nam

Dự án sân bóng Trường Đại Học Quảng Nam

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 3 sân

Tổng diện tích: 4.446m2

Loại cỏ: DVN 16S

Chi tiết
hocviencanhsatnhandan

Dự án sân bóng trường Trung cấp Cảnh Sát Nhân Dân V

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 4500m2

Loại cỏ: DVN 32-1

Chi tiết