Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Dự án tại Quảng Nam

cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo An Lạc – Quảng Nam

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 522

Loại cỏ: DVN 15D

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Khâm Đức – Quảng Nam

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 800

Loại cỏ: DVN 15DD

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Công ty TNHH TM-DV Thể thao Trí Lực – Quảng Nam

Hình thức: Sân 7

Số lượng sân: 3

Tổng diện tích: 4563

Loại cỏ: DVN 32pro8816

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Công ty TNHH Cây xanh Đô thị Quảng Nam

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 836

Loại cỏ: DVN 32D88

Chi tiết

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Trường Trung cấp Cảnh sát giao thông – Quảng Nam

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 2

Tổng diện tích: 1368

Loại cỏ: DVN T2

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Công ty TNHH TVCT Dương Nguyễn – Quảng Nam

Hình thức: Sân 7

Số lượng sân: 2

Tổng diện tích: 3216

Loại cỏ: DVN 32-1

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Hội An – Quảng Nam

Hình thức: Sân 7

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 1486

Loại cỏ: DVN 32D88

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Bình Triều – Quảng Nam

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 2

Tổng diện tích: 1600

Loại cỏ: DVN T2

Chi tiết