Dự án tại Quảng Bình

cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Công ty TNHH TMDV và DL Hoàng Vân – Quảng Bình

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 2

Tổng diện tích: 1600

Loại cỏ: DVN T2

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Cầu Roon – Quảng Bình

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 800

Loại cỏ: DVN 32D88

Chi tiết
5-2018-san-le-thuy-quang-binh-2

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Hoàng Thịnh – Quảng Bình

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 800m2

Loại cỏ: DVN T2

Chi tiết
12

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Khu vui chơi giải trí Nam Việt – Lệ Thủy, Quảng Bình

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 770m2

Loại cỏ: DVN 15KC18

Chi tiết
23db75cec47e2a20736f

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Trường THPT Bố Trạch số 4 – Quảng Bình

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 800m2

Loại cỏ: DVN 15KC18

Chi tiết
6-2018-san-mr-hien-quang-luu-quang-trach-quang-binh-800m2-15s18-_-50413-8

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Quảng Lưu – Quảng Bình

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 800m2

Loại cỏ: DVN 15S18

Chi tiết
6-2018-san-mr-than-bo-trach-quang-binh-800m2-15kc18-_-50416-6

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Bố Trạch – Quảng Bình

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 800m2

Loại cỏ: DVN 15KC18

Chi tiết