Dự án tại Quảng Bình

5-2018-san-le-thuy-quang-binh-2

Dự án Sân bóng Hoàng Thịnh – Tân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 800m2

Loại cỏ: DVN T2

Chi tiết
12

Dự án sân bóng Khu vui chơi giải trí Nam Việt – Lệ Thủy, Quảng Bình

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 770m2

Loại cỏ: DVN 15KC18

Chi tiết
23db75cec47e2a20736f

Dự án sân bóng tại Trường THPT Bố Trạch số 4, Quảng Bình

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 800m2

Loại cỏ: DVN 15KC18

Chi tiết
6-2018-san-mr-hien-quang-luu-quang-trach-quang-binh-800m2-15s18-_-50413-8

Dự án sân bóng tại Quảng Lưu, Quảng Trạch, Quảng Bình

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 800m2

Loại cỏ: DVN 15S18

Chi tiết
6-2018-san-mr-than-bo-trach-quang-binh-800m2-15kc18-_-50416-6

Dự án sân cỏ nhân tạo tại Bố Trạch, Quảng Bình

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 800m2

Loại cỏ: DVN 15KC18

Chi tiết