Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Dự án tại Phú Thọ

pt3

Dự án sân bóng Cầu Dê tại Phù Ninh – Phú Thọ

Hình thức: Sân 7

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 1500m2

Loại cỏ: DVN 14KC19

Chi tiết
san-bong-da-co-nhan-tao-2

Dự án sân bóng tại Tp.Việt Trì, Phú Thọ

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1350m2

Loại cỏ: DVN 15MKC18

Chi tiết
san-bong-co-nhan-tao-6

Dự án sân vận động huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

Hình thức: Sân 11 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 7740 m2

Loại cỏ: DVN 12D18

Chi tiết
du-an-co-nhan-tao-thanh-ba-huyen-thanh-ba-phu-tho-2

Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Thanh Ba – Huyện Thanh Ba – Phú Thọ

Hình thức: Sân bóng đá

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 2,560m2

Loại cỏ: DVN 12D18

Chi tiết
4bffa2b4b21e5c40050f

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo Tp Việt Trì, Phú Thọ – Chủ sân: Anh Sơn

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 2400m2

Loại cỏ: DVN 15D

Chi tiết
du-an-san-bong-mr-minh

Dự án sân Mr Minh – Lâm Thao, Phú Thọ

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 5400 m2

Loại cỏ: DVN 15S

Chi tiết
du-an-viet-tri2-750x460

Dự án sân bóng tại Sân vận động trung tâm Việt Trì

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 3.000 m2

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết