Dự án tại Ninh Thuận

cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Hữu Phát – Ninh Thuận

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1032m2

Loại cỏ: DVN15KC

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Quốc Việt – Ninh Thuận

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 646 m2

Loại cỏ: DVN T2

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Thanh Hòa – Ninh Thuận

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 3

Tổng diện tích: 2400m2

Loại cỏ: DVN T2

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Phan Phụng – Ninh Thuận

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 1540m2

Loại cỏ: DVN T2

Chi tiết
15mkc

Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Xuân Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1032m2

Loại cỏ: DVN 15KC18

Chi tiết