Dự án tại Lào Cai

du-an-san-co-nhan-tao-lao-cai-v1

DỰ ÁN SÂN  BÓNG CỎ NHÂN TẠO TẠI VĂN BÀN – LÀO CAI

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1215m2

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết