Dự án tại Lào Cai

f11813928f3872662b29-min

Sân bóng đá cỏ nhân tạo Sa Pa, Lào Cai

Hình thức: 1 sân 7

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1550 m2

Loại cỏ: DVN 16S19

Chi tiết
dvn-san-bong-co-nhan-tao-tai-lao-cai-12

Dự án sân bóng đá tại Mường Khương, Lào Cai

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1315m2

Loại cỏ: DVN 12D18

Chi tiết
du-an-san-bong-lao-cai-8

Dự án sân bóng Khu nhà ở CBCNV Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1188m2

Loại cỏ: DVN T2

Chi tiết
ad056fbc6d0f8e51d71e

Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Tà Phờ, Lào Cai

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1,136m2

Loại cỏ: DVN 15S18

Chi tiết
du-an-san-co-nhan-tao-lao-cai-v1

DỰ ÁN SÂN  BÓNG CỎ NHÂN TẠO TẠI VĂN BÀN – LÀO CAI

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1215m2

Loại cỏ: DVN 15DD

Chi tiết