Dự án tại Lạng Sơn

9af907c21045ed1bb454-min

Sân bóng đá cỏ nhân tạo Tràng Định, Lạng Sơn

Hình thức: 1 sân 7

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1782 m2

Loại cỏ: DVN 16S19

Chi tiết
san-bong-da-co-nhan-tao-tai-trang-dinh-lang-son-4

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo Tràng Định, Lạng Sơn

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: -

Loại cỏ: DVN 15MKC18

Chi tiết
san-bong-van-quan-lang-son-2

Dự án sân bóng đá tại Thị trấn Văn Quan, Lạng Sơn

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1,818m2

Loại cỏ: DVN 15KC218

Chi tiết
du-an-san-bong-ho-quan-huu-lung-lang-son-4

Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hồ Quan- Hữu Lũng- Lạng Sơn

Hình thức: Sân bóng đá

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1500m2

Loại cỏ: DVN 15KC218

Chi tiết
du-an-san-bong-yen-phuc-van-quan-lang-son-13

Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Yên Phúc – Văn Quán- Lạng Sơn

Hình thức: Sân bóng đá

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1,485m2

Loại cỏ: DVN 15KC218

Chi tiết