Dự án tại Lâm Đồng

cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo trường THPT Cát Tiên – Lâm Đồng

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 840m2

Loại cỏ: DVN12D

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Mai Lưu – Lâm Đồng

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 924m2

Loại cỏ: DVN15D

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Văn Tuấn – Lâm Đồng

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 800m2

Loại cỏ: DVN15D

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Mr Trung – Lâm Đồng

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 1848m2

Loại cỏ: DVN T1D

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Mr Ánh – Lâm Đồng

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1020m2

Loại cỏ: DVN 16D

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Công ty Đặng Ngọc Châu – Lâm Đồng

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 800m2

Loại cỏ: DVN16D

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo tại Lâm Đồng

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 1600m2

Loại cỏ: DVN 16D

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Vinh Quang – Lâm Đồng

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 800 m2

Loại cỏ: 32Zpro

Chi tiết