Dự án tại Lâm Đồng

bao-loc

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo có mái che tại Bảo Lộc, Lâm Đồng

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 22 x 42m

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết