Dự án tại Khánh Hòa

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Công ty TNHH Sao Mai Anh – Khánh Hòa

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 800

Loại cỏ: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Công ty TNHH Sao Mai Anh

Chi tiết

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Vạn Ninh – Khánh Hòa

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 665

Loại cỏ: DVN 32D88

Chi tiết
san-co-nhan-tao-tai-nha-trang-3

Thi công sân banh cỏ nhân tạo tại Nha Trang – Khánh Hòa

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: -

Loại cỏ: DVN 14KC19

Chi tiết