Dự án tại Hưng Yên

cd2fc4354136bc68e527

Sân bóng Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức, Hưng Yên

Hình thức: -

Số lượng sân: -

Tổng diện tích: 3432

Loại cỏ: DVN 16S19

Chi tiết
san-bong-lac-hong

Dự án sân bóng Lạc Hồng tại Văn Lâm, Hưng Yên

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 2240m2

Loại cỏ: DVN 12D18

Chi tiết
du-an-san-bong-co-nhan-tao-tai-ecopark-hung-yen-04

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên

Hình thức: Sân bóng đá

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1,040m2

Loại cỏ: DVN 12D18

Chi tiết
img_9000

Bảo dưỡng sân bóng cỏ nhân tạo với máy Pportchamp tại Phố Nối, Hưng Yên

Hình thức: Bảo dưỡng sân bóng

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 3000 m2

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết
du-an-san-bong-da-trung-tam-pvn-v1

Dự án 3 sân bóng cỏ nhân tạo tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, Văn Giang, Hưng Yên

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 3 sân

Tổng diện tích: 6000m2

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết
san-mini-1

Dự án 3 sân bóng tại Dân Thế – Khoái Châu – Hưng Yên

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 3

Tổng diện tích: 4.200 m2

Loại cỏ: DVN 12

Chi tiết