Dự án tại Hòa Bình

276e00cdfc1c12424b0d

Dự án sân bóng tại Phố Sấu, Lạc Thịnh, Hòa Bình

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 3000m2

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết