Dự án tại Hà Nội

vh6

Dự Án sân bóng đá trường THPT Việt Hàn

Hình thức: sân 7

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 3927m2

Loại cỏ: DVN 12D18

Chi tiết
6eea4506378cced2979d

Sân bóng đá nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 3 sân

Tổng diện tích: 3709 m2

Loại cỏ: DVN 15MKC18

Chi tiết
e1174a12d82d22737b3c

Sân bóng trường Cao Đẳng Đường Sắt

Hình thức: sân 7 người

Số lượng sân: 4 sân 7 người gộp 1 sân 11 người

Tổng diện tích: 5076 m2

Loại cỏ: DVN 15MKC 18

Chi tiết
c1be029231bbc8e591aa

Dự án sân bóng trường ĐH Đại Nam, Hà Nội

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 2600m2

Loại cỏ: DVN 12D18

Chi tiết
dvn-san-bong-co-nhan-tao-truong-tieu-hoc2

Dự án sân bóng Trường tiểu học Tiền Phong, Hà Nội

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 780m2

Loại cỏ: DVN 15MKC18

Chi tiết
san-bong-co-nhan-tao-truong-tieu-hoc-8

Dự án sân bóng Trường tiểu học Phú Diễn, Hà Nội

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 806m2

Loại cỏ: DVN 15S18

Chi tiết
du-an-san-bong-asian-resort-5

Dự án sân bóng tại Asian Resort, Hòa Lạc, Hà Nội

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 800m2

Loại cỏ: DVN 15S18

Chi tiết
2292-25032019085537589

Dự án sân bóng Trường Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự, Hà Nội

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 2460m2

Loại cỏ: DVN 15MKC18

Chi tiết