Dự án tại Hà Nam

du-an-san-bong-dong-van-v2

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại khu công nghiệp Đồng Văn, Hà Nam

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 925 m2

Loại cỏ: Chưa đánh giá

Chi tiết