Dự án tại Hà Giang

dvn-t2-tp-ha-giang1-1024x614

Dự án 2 sân bóng tại TP. Hà Giang

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 3.450 m2

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết