Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Dự án tại Đồng Tháp

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Minh Thiện – Đồng Tháp

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1056m2

Loại cỏ: DVN15MKC

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Công Khánh – Đồng Tháp

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1125m2

Loại cỏ: DVN15S

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Mr Tài – Đồng Tháp

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 792m2

Loại cỏ: DVN32-1

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Văn Nghĩa – Đồng Tháp

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 700 m2

Loại cỏ: 32Zpro

Chi tiết

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Văn Minh – Đồng Tháp

Hình thức: -

Số lượng sân: -

Tổng diện tích: -

Loại cỏ: Chưa đánh giá

Chi tiết
du-an-san-bong-tai-an-phong-thanh-binh-dong-thap2

Dự án sân bóng tại An Phong, Thanh Bình, Đồng Tháp

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 1100m2

Loại cỏ: DVN 15MKC18

Chi tiết