Dự án tại Đồng Nai

cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Bảo Việt – Đồng Nai

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 920m2

Loại cỏ: DVN15MKC

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Công ty Kiến Mỹ Gia – Đồng Nai

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 925m2

Loại cỏ: DVN15S

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Xuân Hòa – Đồng Nai

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 925m2

Loại cỏ: DVN15D

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Mr Hải – Đồng Nai

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 4 sân

Tổng diện tích: 3696m2

Loại cỏ: DVN15D

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Mr Đăng – Đồng Nai

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 759m2

Loại cỏ: DVN T2

Chi tiết

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Xuân Hà – Đồng Nai

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 1470m2

Loại cỏ: DVN32Pro

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Mr Giáo – Đồng Nai

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 1742m2

Loại cỏ: 32Z

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Ngọc Khánh – Đồng Nai

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 888 m2

Loại cỏ: DVN 32

Chi tiết