Dự án tại Đắc Lắk

Ok

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Ngọc Cường – Đăk Lăk

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 3

Tổng diện tích: 2729m2

Loại cỏ: DVN T2

Chi tiết
buon-buon-buon-me-thuot

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo BuônH’Đơk – Buôn Mê Thuật

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 2

Tổng diện tích: 1.600 m2

Loại cỏ: DVN 32

Chi tiết
buon-buon-buon-me-thuot

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Hòa Khánh – Buôn Mê Thuật – Đắc Lắk

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 1.600 m2

Loại cỏ: DVN 32

Chi tiết