Dự án tại Đắc Lắk

buon-buon-buon-me-thuot

Dự án 2 sân bóng tại BuônH’Đơk – Buôn Mê Thuật

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 2

Tổng diện tích: 1.600 m2

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết
buon-buon-buon-me-thuot

Dự án sân bóng tại Hòa Khánh – Buôn Mê Thuật – Đắc Lắk

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 1.600 m2

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết