Dự án tại Đà Nẵng

14

Dự án thi công sân bóng Chuyên Việt – Đà Nẵng

Hình thức: 2 sân 5

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 1296 m2

Loại cỏ: DVN 15S18B80

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Công ty CP Cầu Thịnh Phát – Đà Nẵng

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 1590

Loại cỏ: DVN 16S88160250

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Công ty CP thép Việt Miền Trung – Đà Nẵng

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 3

Tổng diện tích: 2320

Loại cỏ: DVN 32-1

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Hòa Ninh – Đà Nẵng

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 2

Tổng diện tích: 1313

Loại cỏ: DVN 32-1

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Tập đoàn Nguyễn Phan Chánh – Đà Nẵng

Hình thức: Sân 7

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 3264

Loại cỏ: DVN 32

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Thuận Phước – Đà Nẵng

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 626

Loại cỏ: DVN 05

Chi tiết
da6

Thi công sân banh cỏ nhân tạo trường Đại học Đông Á – Đà Nẵng

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 1000 m2

Loại cỏ: DVN 15S18

Chi tiết
san-bong-tai-da-nang-v1

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu – Đà Nẵng

Hình thức: Sân bóng đá

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 1460m2

Loại cỏ: DVN12D18

Chi tiết