Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Dự án tại Cà Mau

cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Trương Văn – Cà Mau

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 924m2

Loại cỏ: DVN15S

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Ý Nguyện – Cà Mau

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 800m2

Loại cỏ: DVN15D

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Huỳnh Long – Cà Mau

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1071m2

Loại cỏ: DVN 15S

Chi tiết
san-bong-co-nhan-tao-ca-mau-1

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Tp. Cà Mau

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 1,920 m2

Loại cỏ: DVN 15MKC18

Chi tiết
du-an-san-co-nhan-tao-ca-mau-05

Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Ấp Kinh Đào, xã Đất Mũi, Ngọc Hiển, Cà Mau

Hình thức: Sân bóng đá

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 924m2

Loại cỏ: DVN15S18

Chi tiết