Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Dự án tại Bình Thuận

Thi công sân banh cỏ nhân tạo MR Hoàng – Bình Thuận

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 800

Loại cỏ: DVN T2

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Công ty Bạch Đằng – Bình Thuận

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 966

Loại cỏ: DVN T1

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Văn Toàn – Bình Thuận

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 924m2

Loại cỏ: DVN T2

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Vũ Luân – Bình Thuận

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 800

Loại cỏ: DVN 12

Chi tiết
dvn-t3-1

Dự án sân bóng Trà Tân, Đức Linh, Bình Thuận

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 903m2

Loại cỏ: DVN T1D

Chi tiết