Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Dự án tại Bình Thuận

cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Công Ty Yên Sơn – Bình Thuận

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 450m2

Loại cỏ: DVN 16D

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Mr Minh – Bình Thuận

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 903m2

Loại cỏ: DVN T1D

Chi tiết

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Mr Thọ – Bình Thuận

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 924m2

Loại cỏ: DVN T2

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Ngọc Hùng – Bình Thuận

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 3

Tổng diện tích: 1895

Loại cỏ: DVN 13

Chi tiết
dvn-t3-1

Dự án sân bóng Trà Tân, Đức Linh, Bình Thuận

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 903m2

Loại cỏ: DVN T1D

Chi tiết