Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Dự án tại Bắc Ninh

cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Thành Trí – Tây Ninh

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 924m2

Loại cỏ: DVN32D88

Chi tiết
Cỏ nhân tạo Phú yên

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo công ty TMDV SK – Bắc Ninh

Hình thức: Sân 7

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 1350 m2

Loại cỏ: DVN 14KC19

Chi tiết
2f8e465489d56c8b35c4

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Công ty Samsung – Bắc Ninh

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 2,032 m2

Loại cỏ: DVN T1TG18

Chi tiết