Dự án tại An Giang

du-an-san-bong-tri-ton-an-giang-3

Dự án sân bóng tại Tri Tôn, An Giang

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 42 x 66m

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết