Dự án tại An Giang

cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Mr Vân – An Giang

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 3 sân

Tổng diện tích: 2772m2

Loại cỏ: DVN32pro8813

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Hoài Vũ – An Giang

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 1500m2

Loại cỏ: DVN 32

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Hoàng Vũ – An Giang

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 2

Tổng diện tích: 1500m2

Loại cỏ: DVN 32

Chi tiết
du-an-san-bong-tri-ton-an-giang-3

Dự án sân bóng tại Tri Tôn, An Giang

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 42 x 66m

Loại cỏ: DVN 32 Pro

Chi tiết