Dự án miền Nam

san-bong-co-nhan-tao-ca-mau-1

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Tp. Cà Mau

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 1,920 m2

Loại cỏ: DVN 15MKC18

Chi tiết
san-co-nhan-tao-di-an-binh-duong-7

Dự án sân bóng tại Dĩ An, Bình Dương

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 270m2

Loại cỏ: DVN 15MKC18

Chi tiết
15d-3

Dự án sân bóng tại Nam Tân Uyên, Bình Dương

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 2100 m2

Loại cỏ: DVN 15D

Chi tiết
dvn-t3-1

Dự án sân bóng Trà Tân, Đức Linh, Bình Thuận

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 903m2

Loại cỏ: DVN T1D

Chi tiết
t2

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Đăk Mil, Đăk Nông

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 1760m2

Loại cỏ: DVN T2

Chi tiết
15d-3

Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Trảng Dài, Đồng Nai

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 3696m2

Loại cỏ: DVN 15D

Chi tiết
15mkc

Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Xuân Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1032m2

Loại cỏ: DVN 15KC18

Chi tiết
dvn-15d18_03

Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Phú Hòa Đông, Cần Giuộc, Long An

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 924m2

Loại cỏ: DVN 15D18

Chi tiết