Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Dự án miền Nam

Thi công sân banh cỏ nhân tạo MR Hoàng – Bình Thuận

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 800

Loại cỏ: DVN T2

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Công ty Bạch Đằng – Bình Thuận

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 966

Loại cỏ: DVN T1

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Mr. Cung – Vũng Tàu

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 800

Loại cỏ: DVN 32D88

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Văn Toàn – Bình Thuận

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 924m2

Loại cỏ: DVN T2

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Vũ Luân – Bình Thuận

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 800

Loại cỏ: DVN 12

Chi tiết
san-bong-co-nhan-tao-ca-mau-1

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Tp. Cà Mau

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 1,920 m2

Loại cỏ: DVN 15MKC18

Chi tiết
san-co-nhan-tao-di-an-binh-duong-7

Dự án sân bóng tại Dĩ An, Bình Dương

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 270m2

Loại cỏ: DVN 15MKC18

Chi tiết
15d-3

Dự án sân bóng tại Nam Tân Uyên, Bình Dương

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 2100 m2

Loại cỏ: DVN 15D

Chi tiết