Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Dự án miền Bắc

baf39e76389cc4c29d8d

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Trường Tiểu học Dĩnh Kế – Bắc Giang

Hình thức: 1 sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 522m2

Loại cỏ: DNV 15S18

Chi tiết
f11813928f3872662b29-min

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Sa Pa – Lào Cai

Hình thức: 1 sân 7

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1550 m2

Loại cỏ: DVN 16S19

Chi tiết
9af907c21045ed1bb454-min

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Tràng Định – Lạng Sơn

Hình thức: 1 sân 7

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1782 m2

Loại cỏ: DVN 16S19

Chi tiết
cd2fc4354136bc68e527

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức – Hưng Yên

Hình thức: -

Số lượng sân: -

Tổng diện tích: 3432

Loại cỏ: DVN 16S19

Chi tiết
6eea4506378cced2979d

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo nhà thi đấu Gia Lâm – Hà Nội

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 3 sân

Tổng diện tích: 3709 m2

Loại cỏ: DVN 15MKC18

Chi tiết
e1174a12d82d22737b3c

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo trường Cao Đẳng Đường Sắt – Hà Nội

Hình thức: sân 7 người

Số lượng sân: 4 sân 7 người

Tổng diện tích: 5076 m2

Loại cỏ: DVN 15MKC 18

Chi tiết
92e759730ccff491adde

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo huyện An Lão – Hải Phòng

Hình thức: Sân 11 người

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 7,140 m2

Loại cỏ: DVN 12D18

Chi tiết
c1be029231bbc8e591aa

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo trường ĐH Đại Nam – Hà Nội

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 2600m2

Loại cỏ: DVN 12D18

Chi tiết