Dự án cỏ sân bóng mới nhất

bac-hai-tinh-gia-th-5

Dự án 2 sân bóng tại Bắc Hải, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 3.200 m2

Loại cỏ: DVN T2

Chi tiết
duc-lang-duc-tho-ht-5

Dự án sân bóng tại Đức Lang, Đức Thọ, Hà Tĩnh

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 800 m2

Loại cỏ: DVN T3

Chi tiết
ki-thing-ki-anh-ht

Dự án sân bóng tại Kỳ Thịnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 850 m2

Loại cỏ: DVN 32

Chi tiết
san-co-tu-lien-tay-ho

Dự án 6 sân bóng tại Tây Hồ – Hà Nội

Hình thức: Sân 11 người

Số lượng sân: 6 sân

Tổng diện tích: 11.000 m2

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết
khoi-8-huong-son-ha-tinh

Dự án sân bóng tại Hương Sơn – Hà Tĩnh

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 1.200 m2

Loại cỏ: DVN 12

Chi tiết
le-quang-dao

Dự án 8 sân bóng tại Lê Quang Đạo – Hà Nội

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 8

Tổng diện tích: 15.000 m2

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết
san-hai-phong

Dự án thi sân bóng tại Hải Phòng

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 1.800 m2

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết
hoang-minh-giam

Dự án 6 sân bóng tại Hoàng Minh Giám – Hà Nội

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 6 sân

Tổng diện tích: 11.000 m2

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết