Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Ý Nguyện – Cà Mau

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 800m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN15D

Tên dự án: Dự án sân bóng Ý Nguyện
Chủ sân: Trần Ý Nguyện
Địa chỉ: Cái Nước – Cà Mau
Diện tích: 800m2
Loại cỏ: DVN15D
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Ý Nguyện – Hoàn thiện 2017

[caia-ss]