Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Xuân Vinh – Hồ Chí Minh

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 684m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN15D

Tên dự án: Dự án sân bóng Xuân Vinh
Chủ sân: Nguyễn Xuân Vinh
Địa chỉ: Hồ Chí Minh
Diện tích: 684m2
Loại cỏ: DVN15D
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Xuân Vinh – Hoàn thiện 2017

[caia-ss]