Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Văn Quang – Bắc Kạn

  • Hình thức: Sân 7
  • Tổng diện tích: 3807m2
  • Số lượng sân: 3 sân
  • Chất lượng: DVN 12

Tên dự án: Dự án sân bóng Văn Quang
Chủ sân: Nguyễn Văn Quang
Địa chỉ: Bắc Kạn
Diện tích: 3807m2
Loại cỏ: DVN 12
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Văn Quang – Hoàn thiện 2018

[caia-ss]